Buportal Kullanım Koşulları

Giriş
Buportal'a hoş geldiniz, Buportal.com üniversite öğrencilerini akademik ağlar üzerinden buluşturan online bir platformdur. Buportal hizmeti Buportal ağı üzerinden ("Buportal") yönetilir. Buportal web sitesini ("Web sitesi") kullanarak Kullanım Koşullarını (bu "Sözleşme"yi) kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Üye olmak ve diğer Üyeler ile iletişim kurmak, Buportal hizmetinden ("Hizmet") yararlanmak istiyorsanız buradaki Kullanım Koşullarını okuyun ve kayıt sayfasında bulunan talimatları takip ederek onları kabul ettiğinizi belirtin.
Bu Sözleşme, Web sitesinin ve Hizmet dahilindeki üyeliğinizin yasal kullanım koşullarını belirtmektedir ve Buportal tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın üzerinde değişiklikler yapılabilir, bu tür değişiklikler Buportal tarafından Web sitesine konulduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır. Bu Sözleşme, Buportal'ın sitede yayınlanan içerik, Buportal'ın Gizlilik Politikası ve Web sitesi ile ilgili her türlü duyurunun makul kullanım ilkelerini kapsar.

Uygunluk
Web sitesini kullanmak ve/veya üye olarak kayıt olmak için 18 ve üstü yaşta olmanız gerekmektedir. Üye olmanın yasaklandığı yerlerde yapılan kayıtlar geçersizdir. Bu Web sitesini kullanarak, bu Sözleşmeye taraf olabilecek ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarına riayet edebilecek hak, izin ve dirayete sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül etmiş olursunuz.

Hüküm
Bu Sözleşme siz Web sitesini kullandığınız ve/veya Üye olduğunuz müddetçe tam olarak yürürlükte kalacak ve geçerli sayılacaktır. Buportal, üyeliğinizi çeşitli sebeplerden dolayı iptal edebilir. Üyelik iptal edildikten sonra bile bu Sözleşme yürürlükte kalacaktır.

Üyelerin Ticari Olmayan Kullanımı
Bu Web sitesi sadece bireysel Üyelerin kişisel kullanımı içindir ve herhangi bir ticari uğraş ile bağlantılı olarak kullanılamaz. Kurum ve kuruluşlar, örgütler ve/veya şirketler Üye olamazlar ve amacı ne olursa olsun Hizmeti veya Web sitesini kullanmamalıdırlar. Web sitesinin yasa dışı ve/veya izinsiz kullanımı, üyelerin e-posta adresleri veya başka iletişim bilgilerinin elektronik veya farklı yöntemlerle talep edilmeyen e-posta yollama amacıyla toplanması, Web sitesinden izinsiz alıntı yapılması veya Web sitesine izinsiz link verilmesi olayları dikkatle incelenip araştırılacaktır ve gerekli yasal yollara başvurulacaktır, bunlar arasında sivil, cezai ve ihtiyati tashihler olabileceği gibi buna bir kısıt getirilmemiştir.

Buportal Üzerindeki İçeriğin Mülkiyet Hakları
Buportal, Web sitesi ve Hizmet üzerindeki tüm mülkiyet haklarının sahibi ve koruyucusudur. Web sitesinde Buportal'ın ve lisans verenlerinin telifli eserleri, tescilli markaları ve diğer özel mülkiyet bilgileri bulunmaktadır. Genel kullanıma açık yerlerde veya yazılı erişim iznine sahip olduğunuz yerler dışındaki bilgileri kopyalayamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, uygulayamaz ve bu türden herhangi bir mülkiyet bilgisini ifşa edip satamazsınız.

Sitede Yayınlanan İçerik
Buportal'ın her türlü içerik, fotoğraf veya profili (müşterek olarak "İçerik") inceleyip silebileceğini ve bunların bu Sözleşmenin ihlalinde bulunduğunun tespitinin tamamen Buportal'ın kendi hükmü altında olduğunu anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. İhlaller saldırgan veya yasadışı tavır ve içerikler ile diğer Üyelerin güvenliğini tehdit edecek, zarar verecek veya haklarını ihlal edecek şekilde olabilir.
Profiliniz sizi, bireysel olarak bir şahıs olan sizi tanıtmak ve sizin hakkınızda olmak zorundadır. Uygunsuz profillere örnek olarak, ama sadece bunlarla kısıtlı olmayacak şekilde, bir hayvanın, mekânın, cansız nesnelerin, kurgusal karakterlerin veya sizin dışınızda gerçek bir bireyin görünümünde olacak şekilde temsil ve tasvir edilen profiller verilebilir.
Hizmet üzerinde yayımladığınız veya ifşa ettiğiniz İçerik'ten ve başka Üyelere yolladıklarınızdan (bundan sonra "girdi" olarak anılacaktır) münferit olarak siz sorumlusunuz.
Buportal'ın genel kullanıma açık yerlerine İçerik eklediğinizde, Buportal'a gayri kabil-i rücu olan, daimi, münhasır olmayan, tamamı ödenmiş bir dünya çapında kullanım hakkını bu gibi bilgi ve içeriği kullanma, kopyalama, uygulama, ifşa etme ve paylaşma, ve bu bilgi ve içerik kullanılarak ikincil ürünler hazırlama veya başka ürünler ile birleştirme için otomatik olarak bağışlarsınız ve bağışlamak için gerekli hakka sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül edersiniz ve aynı zamanda yukarıda bahsi geçenler için gereken ikincil izinleri bağışlar ve yetkilendirirsiniz.
Buportal, bu hükmü ihlal eden kimselere karşı soruşturma ve yasal işlem başlatma hakkını kendi karar yetkisi dahilinde saklı tutar, misal olarak ancak bunlarla kısıtlı olmayan durumlara rahatsız edici iletilerin Hizmet üzerinden kaldırılması ve bu mütecavizlerin üyeliklerinin iptali verilebilir. Her ne kadar böylesi kullanımlar kesinlikle yasak olsa da, bu tür öğelere maruz kalabileceğiniz durumların ufak bir gerçekleşme ihtimali vardır ve bu tür maruz kalma ile ilgili olarak gerçekleşebilecek (herhangi bir taraftan) herhangi bir zarara karşı bulunan haklarınızdan feraget etmiş olursunuz.
Hizmeti tüm varolan geçerli kanun ve yönetmeliklere uygun bir tavır ve tutum ile kullanmak zorunluluğunuz bulunmaktadır.
Hizmeti kullanarak diğer Üyelerin herhangi bir ürün veya hizmeti alıp satmalarına yönelik reklam ve taleplerde bulunamazsınız. Diğer üyelere zincirleme iletiler veya reklam e-postaları (spam-junk) yollayamazsınız. Her ne kadar Buportal üyelerinin Web sitesi dışındaki davranış ve hareketlerini izleyip denetleyemiyor olsa da, Hizmet üzerinden elde edilen her türlü bilginin kullanımı ile başkalarını taciz ve rahatsız etmek, onlara zarar vermek ve onlardan bu şekilde istifade ederek kullanıcılardan izin ve rıza almadan reklam, talep ve alış veriş isteklerinde bulunmak da aynı şekilde buradaki kuralların ihlali kapsamına girmektedir.

Telif, Mülkiyet ve Fikir Hakları İlkesi
Buportal, Web sitesi ve Hizmet üzerindeki tüm mülkiyet haklarının sahibi ve koruyucusudur. Web sitesinde Buportal'ın ve lisans verenlerinin telifli eserleri, tescilli markaları ve diğer özel mülkiyet bilgileri bulunmaktadır. Genel kullanıma açık yerlerde veya yazılı erişim iznine sahip olduğunuz yerler dışındaki bilgileri kopyalayamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, uygulayamaz ve bu türden herhangi bir mülkiyet bilgisini ifşa edip satamazsınız.

Buportal Üzerindeki İçeriğin Mülkiyet Hakları
Sahibinden önceden yazılı izin almadan herhangi bir telifli öğeyi, tescilli markayı ve diğer müseccel bilgileri hiç bir şekilde yayınlayamaz, dağıtamaz veya çoğaltamazsınız. Bunlarla kısıtlı olmayacak şekilde, eğer size ait bir eserin telif hakkı ihlalinde bulunacak şekilde kopyalanıp Hizmet üzerine konduğuna inanıyorsanız, lütfen bize şu bilgileri iletin: telifli mezvu bahis öğenin sahibiymiş gibi davranarak onu veya onları yayınlayan, çoğaltan veya dağıtan kişi veya kişilerin elektronik veya fiziksel imzası; haklarının ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli eserin bir tanımı; telifinin ihlal edildiğini iddia ettiğiniz eserin Web sitesi üzerinde nerede bulunduğunun tarifi; adresiniz; telefon numaranız; ve e-posta adresiniz; tarafınızdan oluşturulmuş, iddia edilen kullanımın telif hakkı sahibi, onun temsilcisi veya kanun izni ve rızası olmadan yapıldığına iyi niyetle inandığınıza dair bir yazılı bildiri; tarafınızdan yapılacak, yukarıda size ait olan ve gösterilen bilgilerin doğru olduğunu ve telif hakkı sahibi olduğunuzu veya telif hakkı sahibinin yerine hareket etmeye izinli ve yetkili olduğunuzu belirten yeminli bir ifade. Buportal'a iletisim@buportal.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Üye İhtilafları
Diğer Buportal Üyeleri ile olan ilişkilerinizin sorumluluğu sadece ve tamamen size aittir. Buportal, siz ile diğer Üyeler arasındaki ihtilafları izleme ve denetleme hakkını kendinde saklı tutar ama bu konuda bir yükümlülüğü yoktur.

Gizlilik
Web sitesinin kullanımı ve/veya Hizmet'in kullanımı aynı zamanda Gizlikik Anlaşması'na tabiidir.

Feragatname
Buportal, Web sitesi üzerinde yayınlanan veya Hizmet ile bağlantılı, ister Web sitesinin kullanıcıları tarafından ister Üyeler veya Hizmet ile alakalı veya kullanılan ekipman ve programcılık tarafından mütevellit herhangi bir hatalı veya yanlış İçerik'ten sorumlu değildir. Buportal, Hizmet'in Üyeleri veya Web sitesinin kullanıcılarının çevirim içi veya dışı hareket ve davranışlarından sorumlu değildir. Buportal, kullanıcı ve Üye mesaj, iletişim ve her türlü muhaberatlarında görülebilecek hata, noksanlık, kesinti, silinme, kusur, işlemin veya gönderimin gecikmesi, haberleşme hatlarının aksaması, hırsızlık veya imha veya izinsiz erişim ve değişiklik hususunda hiç bir sorumluluk üzerine almaz. Buportal, hiçbir telefon ağı veya hattı , çevirim içi bilgisayar sistemleri, sunucu veya sağlayıcılar, bilgisayar ekipmanları, yazılım hatası, sorunu veya teknik aksaklıklardan dolayı sorumlu değildir, e-posta veya oynatıcıların arızası ile çıkan teknik sorunlar veya İnternet veya herhangi bir web sitesinin veya bunlarla ilgili birleşmelerin yol açtığı trafik sıkışıklığı, kullanıcı ve/veya Üyelerin veyahut bir başka kişinin bilgisayarına Web ve/veya Hizmet ile alakalı içeriklerin kullanımı veya indirilmesi sonucu ile veya bunlarla alakalı olarak gelebilecek zarar ve ziyanlardan Buportal sorumlu tutulamaz. Her ne suretle olursa olsun, Buportal, kişilerin Web sitesini veya Hizmeti kullanımı, Web sitesine veya Üyelere yollanan herhangi bir İçerik yüzünden veya Web sitesinin kullanıcıları arasında, ister çevirim içi ister çevirim dışı, yaşanan etkileşimler sonucunda meydana gelebilecek kayıp ve zararlar, şahsi yararlanma ve ölüm dahil olmak üzere, sorumlu olmayacaktır. Web sitesi ve Hizmet "olduğu gibi" ilkesi ile sunulmaktadır ve Buportal belli bir amaca veya ihlal durumunun olmamasına uygunluk garantisini açık bir şekilde tekzip etmektedir. Buportal, Web sitesinin ve/veya Hizmetin kullanımından doğacak herhangi bir sonucu veya kazanımı garanti edememekte ve buna söz vermemektedir. Ara sıra hizmet geçici bir süre için kullanım dışı olabilir bakım veya başka sebeplerden dolayı. Buportal'dan veya hizmetten yada bunlar aracılığı ile kullanıcı tarafından elde edilen sözlü veya yazılı hiç bir tavsiye veya bilgi herhangi türden bir garanti ve teminat oluşturmaz.

Yükümlülük Tahdidi
Bu tür hükümlerin yasaklı olduğu yetki alanlarının ve bölgelerinin dışında, Buportal hiç bir olay ve durumda, size veya üçüncü bir şahsa dolaylı, izleyen, ibret verici, arızi, özel veya cezai zararlar için, Buportal bu tür zararlar için önceden uyarılmış olsa dahi, mesul olmayacaktır, bunlar içinde Web sitesi veya Hizmetin kullanımı sonucunda doğan kar kaybı da bulunur. Burada bulunan bildirimlerin aksine bakılmaksızın, Buportal'ın size karşı herhangi bir sebepten dolayı bulunan yükümlülüğü her ne olursa olsun ve gerçekleştirilen davranışın biçimi ne olursa olsun, her zaman için tarafınızdan Buportal'a üyelik dönemi boyunca Hizmet için ödenen, eğer ödendiyse, miktar ile aynı seviyede olacaktır.

Anlaşmazlıklar
Web sitesi ve/veya Hizmet hakkında veya kapsamında herhangi bir anlaşmazlık varsa, Web sitesini kullanarak bu anlaşmazlığın, kanun hükümleri ile olan ihtilafına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabii olarak ele alınacağını kabul etmiş sayılırsınız. İlgili ve gerekli yargı süreçleri Türkiye Cumhuriyeti ve İstanbul Mahkemeleri tarafından yürütülecektir.

Güvence
Buportal'ı, iştirakçilerini, iş ortaklarını, yöneticilerini, temsilcilerini ve diğer ortakları ile çalışanlarını her türlü kayıp, yükümlülük, talep veya istihkaktan zarar görmemesini sağlayacağınızı kabul ve temin etmiş sayılırsınız, bu zararların içine herhangi bir üçüncü şahıs tarafından sizin Hizmeti kullanımınızın bu Sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda veya bu Sözleşmenin uymazlığından doğan ve/veya yukarıda belirtilen size ait güvence ve temsillerin ihlalinden ortaya çıkan olaylar sonucunda talep ettiği haklı avukatlık ücretleri de girmektedir.

Aracı Yoktur
Buportal ile Hizmet'in herhangi bir Kullanıcısı arasında bir aracı, ortaklık, ortak teşebbüs, işçi-işveren veya imtiyaz veren-imtiyaz kullanan acente ilişkisi yoktur.

Diğer
Bu Sözleşme, Web sitesinin kullanımı ile kabul edilen ve daha sonra Hizmet'in bir Üyesi olarak ilaveten teyit edilen, siz ve Buportal arasındaki Web sitesi ve/veya Hizmet'in kullanımı ile alakalı olan anlaşmayı tamamıyle içermektedir. Buportal'ın bu Kullanım Koşulları belgesinde bulunan herhangi bir hakkı veya hükmü gerçekleştirmede veya icra ettirmede başarısız olması mevz-u bahis hak veya hükümlerin muafiyetini veya feragatini tayin etmez. Eğer bu Sözleşmenin hükümlerinden birisi geçersiz sayılacak olursa, Sözleşmenin geri kalan kısmı tam ve kati olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Kullanım Koşulları belgesindeki bölüm başlıkları sadece kullanım ve okuma kolaylığı sağlamak için vardır ve hiçbir kanuni veya ahdi geçerliliği yoktur.

Sorular
Lütfen bu sözleşme ile ilgili olan soru ve görüşlerinizi bize bildirin. iletisim@buportal.com